میز بیلیارد پایه خراطی

میز پایه خراطی فروخته شد و در جزیره کیش نصب گردید
نصب میز بیلیارد در فرمانیه ۰۹۱۲۸۵۰۸۱۶۰