بیلیارد چیست؟

Billiard چیست؟ در دایره المعارف فارسی در تعریف بیلیارد آمده است: بیلیارد (bilyard، از روسی) ، بازیی که در فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل شکل (پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله ای چوبی بازی میشود. بیلیارد بطریقی که در ایران بازی می شود مأخوذ از روسیه است. هر یک از گوی ها را شار ( روسی، = گوی ) خوانند.تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست.
در فرانسه نوعی بیلیارد در قرن ۱۶ میلادی رواج داشت و پیش از آن هم بازیی شبیه آن معمول بود. در انگلستان بیلیارد در زمان شکسپیر رایج بود.( Billiards) همچنین در فرهنگ فارسی اثر دکتر محمد معین آمده است: نام نوعی بازی اروپایی است که روی میزهای مخصوص بازی می کنند (Billard (فرانسویBelyard”بیلیارد و ابزار این بازی عبارتست از میزهای مخصوص پوشانده شده از ماهوت با ۴ سوراخ در چهار گوش و ۲ سوراخ در حد وسط طولی دو طرف و تعدادی گوی در روی میز و چوبهایی در دست بازیکنان. بازیکنان میباید با دقت و مهارت و با اندازه گیری های دقیق با چوب، گوی ها را به هم زده آنها را در سوراخ بیندازند، هر کس که زودتر تعداد معینی از گوی ها را در داخل سوراخ ها بیندازد، برنده محسوب میشود.