انواع بازی بیلیارد

بیلیارد انواعی دارد از جمله پیرامید، ایتالیانسکی. دربازی اخیرتعدادی چوبهای کوچک کم ارتفاع نیز در روی میز می ایستانند و میزش نیز کوچکتر از میز پیرامید است و در اطراف سوراخ ندارد.” امروزه بیلیارد ریشه و مادر کلیه بازی هایی است که توسط تعدادی گوی(توپ) بر روی میزهای مخصوصی بازی می شود و انواع مختلفی دارد که بطور کلی به بازی های: پول (Pool)، کارامبول (Carom ball) و اسنوکر( Snooker) تقسیم می شود. خود بازی پول نیز شامل بازیهایی مانند ایت بال (۸-Ball)، ناین بال (۹-Ball)، بلک پول (Black Pool)، لایف پول (Life Pool) و … است. کارامبول بر روی میزهایی بدون سوراخ و عموما” با ۳ توپ بازی می شود و انواعی دارد از جمله ایتالیانسکی که با آدمک های کوچکی به نام خرک بر روی میز بازی می شوند وهرکدام امتیاز مخصوصی دارند. بطورکلی امروزه بیش از ۲۵۰ نوع بازی بیلیارد – بدون در نظر گرفتن بازی های محلی – شناخته شده اما تعداد اندکی از آنها دارای مسابقات رسمی هستند. در هر کشوری نوعی از بازی بیلیارد رایج است بطور مثال در اکثر کشورهای آسیایی، ایران و انگلستان اسنوکر- در آمریکا و آلمان بازی های مختلف پول مانند ایت بال و ناین بال – در روسیه پیرامید – در ترکیه و ایتالیا کارامبول و … معمول هستند.